*"BLUESTAR" REF. FRA SCALLIONS AMR. TIDSSKRIFT -95. (fritt ukritisk oversatt -bedøm selv)*jordforandringene begynner*

UNDER PÅ 30-TALLET, VAR JORDENS KJERNEN UNDER STORT PRESS FRA BÅDE MENTALE OG FYSISKE ÅRSAKER. DE FYSISKE VAR BL.A. DEN PÅVIRKNING SOM OPPSAMLET IS VED POLENE GJENNOM MER ENN 10.000 BEVIRKET.

Dette skapte ubalanse i forhold til kjernen. Dette utløste et skifte som også ble aktivert av det mentale stress som under 30-tallet ble utløst over menneskene som økonomisk ubalanse, -depresjonen. Videre kom 2.verdenskrig som kulminerte ved utløsningen av atombombene , og de videre prøvesprengninger. Under 30-tallet, var jordens kjerne under stort press fra både mentale og fysiske årsaker. De fysiske var bl.a. Den påvirkning som oppsamlet is gjennom mer enn 10.000 år ved polene bevirket. Dette utløste altså en slingring av klodens rotasjonsakse.


*hjelpen*

Før store jordforvandlinger blir det alltid sendt ut åndelige advarsler til menneskene , som kan forberede menneskene før forvandlingene. Nå blir denne forberedende hjelp sendt i en syvårs-periode som ender i 1998. Advarslene trenger seg frem fra den enkeltes indre. Noen får advarsler gjennom drømmer.(nattbevistheten). Når forandringene øker ,vil de ytre tegn i økende grad dukke frem. Et av de ytre tegn skal være fremkomsten av en "blå stjerne." Denne består av ren åndelig energi , dannet av lysvesener eller engler som vil tjene. Det beskrives her at denne stjerne har vært her før bl.a. Som betlehemsstjrnen. og før det så varslet den om "syndfloden" og Atlantis` undergang.


*tids-skifte*

I annen halvdel av åttitallet skjedde et skifte i bevissthet. (som bl.a. førte til oppløsningen av Sovjet) Åndelige krefter tillot jorden noe mer tid i sin prosess for å forsinke jord-forvandlingen. Hjelpen ble også ytet ved at krefter fra "the blue star" hindret at forbindelsen mellom jordens stressende senter , og jordmenneskets bevissthet utløste katastrofer. Jorden ble gitt ytterligere fem år til forberedelse. I løpet av disse fem år har lærere (impulser) på mange nivåer arbeidet for å vekke de som kunne forbedres på det fysiske, mentale og åndelige nivå, -før disse forvandlingene satte inn. Denne tidsforsinkelse virket som et gummibånd(strikk), som ble strukket til bruddgrensen. Men våren 1992 var denne grense overskredet og "gummibåndet" brast ,- og tiden løp ut.


*forvandlingene*

Når jorden nå er under påvirkning av denne "blå" stjerne vil menneskene oppleve mange fysiske forvandlinger. Kroppen vil bli mer sensitiv. Jordfrekvensen vil fordobles. Mange vil føle de kommende forvandlinger på kroppen , som et slags indre alarmsystem. Mange vil føle et press på kroppen , og uro/skjelving i hjertet, -noen uker før de store forvandlinger. Dette er en reaksjon på de skiftende elektriske felt som er en forløper for de fysiske jordforvandlinger. Noen vil føle elektriske fornemmelser i benene og i ryggsøylen. Ellers evt. Migrene/hodepine og /eller intense drømmer som kan være symbolske eller konkrete. Kroppen(e) har allerede begynt en forvandling som et resultat av de nye energier. alt vil bli forvandlet på jorden. Lyskroppene skapes i det indre. Nye intuitive evner og healing evner vil vekkes , sammen med en indre forståelse eller innsikt.


* Før det siste store skift som skjedde for 11.600 år siden, var bare et lite mindretall i stand til å ta imot advarslene/forberedelsene. Hvor mange vil vekkes denne gang? Gamle landområder vil synke i havet for å renses, mens nytt renset land vil stige opp.(HER MÅ NEVNES AT Karensofie Thorsteinsen SOM ER MEDIAL ,HADDE EN KLAR OPPLEVELSE UNDER MEDITASJON I NOVEMBER-95, -DER HUN SÅ Atlantis STIGE OPP FRA HAVET MED SINE NEDGRODDE(AV TANG OG TARE)- PYRAMIDER OG TEMPLER, -MENS VANNMASSENE OVERSVØMMET AMERIKAS BYER MENS KATASTROFEN SKRED FREM) Nye dyrearter og -planter( for healing), vil komme etter skiftet. Nye elementer fra jordens indre vil brukes til ny teknikk i den nye tid. Barn som fødes vil ha en medfødt evne til telepati. Den blå, fiolette og indigo farge skal dominere i den nye tid. (intuisjon). Tidsopplevelsen vil forvandles og det fysiske liv vil vare ca. 200 år.(må tolkes som hver inkarnasjons fysiske liv)


Et ANNET SKRIFT FRA SAMME KILDE ER OGSÅ INTERESSANT OG ER OVERSATT I FRITT UTDRAG HER.

Før "den store hall"(ROM UNDER PYRAMIDEN)-BLE LUKKET FOR 12000 ÅR SIDEN BLE PROFETIER SOM GJELDER FOR VÅR TID INNLAGT I DETTE ROM. De var kjent med at denne kunnskap skulle frem i vår tid. Dette ble utført av Hermes, en avatar - innvidd, på Atlantis. - sammen med Ra-ta, prest fra landet av "Dar". De så at den rotrase som var "skapt" for 220.000 år siden , ville "vare" til 1998-2001, eller til tiden for den nye rase, - "barna av den blå stråle"(BLÅ STÅR FOR INTUISJON JMFR. Martinus)

Videre felger en tolkning av de nedtegnelser som altså skulle være nedtegnet før det hemmelige kammer under pyramidene ble lukket for 12ooo år siden.

*plate 1 *

Vårt arbeide er nå fullført for denne tidsalder , og snart skal naturkreftene slippes løs og vannet skal rense verden.

*plate 2 *

Før den neste tidsalder skal "det store kammer" dekkes av havets vann. men beskyttet fra alle elementer skal det komme uskadet igjennom dette og også den neste oversvømmelse som kommer 4500 år fra nå.(dvs.7500 F.kr. må det også da ha vært en stor oversvømmelse som også har dekket Egypter med pyramidene,dersom dette er korrekt - og det skjedde flere voldsomme oversvømmelser etter destroyerkometens nærkontakter med jorden jmf.Meiers informasjoner fra pleiadiske Semjase - se Jordens fjernhistorie i nytt lys)

*plate 3*

Om 12 årtusen fra nu, skal det store kammer åpnes. og en ny rase vil oppstå. Hva som er plassert her, er for barna. En tidsalder av lys.

*plate 4*

Dette vil skje når i de dager når verden er fylt med opprør og uro. Da vil verden komme i utbrudd , og stjernene vil forandre sin posisjon.

*plate 6*

Når lyset fra polarstjernen skinner gjennom observasjonsporten i den store pyramide er tiden nær.

*plate 7*

Sirius vil skinne sterkere enn noen annen stjerne, og mars skal forlate sin bane. Da skal opprettingen mellom jordens senter og polarstjernen forandres.

*plate 9*

Vi vil komme tilbake og samarbeide med de som har bestemmelse av å bringe løft til menneskets ånd , og hjelp til å bringe håp til verden som den vil trenge. Tiden vil komme når vårt lys vil sees i skyene enda solen er borte.


AT DET VIRKELIG FINNES KAMMERE UNDER SFINKSEN OG PYRAMIDENE, BESKRIVES I BOKEN innvielse AV ELISABETH HAICH, og i tilbake til Atlantis AV MARIANA STJERNA