flere "GAMLE" spesielle bilder fra

Rena og Kirkeberget

 

"Rena fra lufta"

Bildet er fra hovedgata gjennom Rena!  )*
Bildet viser tyskerne i det de rykker fram gjennom Tollef Kildes gate og passerer de utbrente ruinene av Samvirkelag-bygningen ( gjenoppbygget / fasaden beholdt ) til høyre. 
Rett over hodet på soldaten til venstre i dobbeltside-bildet kan du gjenkjenne den karakteristiske hjørne-fasaden til Rena Apotek.
Dersom bilde-vinkelen hadde gått noen få grader lenger mot venstre, ville du kunne sett uhindret fram til den gamle "Per's-gar'n", som  ville syntes fordi både Handelslag-bygningen og Owrenn-gården  var brent ned. Murpipene i bildet står der "Mur-bygningen" og "Per Nes -bygget" ble satt opp på 50-tallet. (dette var info fra per-erik owrenn).

)* fra boka 'Vi dro mot nord : felttoget i Norge i april 1940, skildret av tyske soldater og offiserer'-   er et utsnitt av dobbeltsiden, s 150/151 - der bildeteksten antyder at det er fra Elverum. Dette er imidlertid feil. Bildet er fra hovedgata gjennom Rena!   Boka kan også leses online (feb.2016 iallefall) - side for side. Velg fullskjermvisning- ikonet øverst til høyre- og klikk på pila ved glideskalaen for å bla'.
http://www.nb.no/nbsok/nb/7ef3638b0726808e28d689363d5b6a75?index=1#0

klikk bildet eller se under

mer fra krigen på østlandet:

div lydfiler om krigen i NORGE  - og her lydbok mp3 (zippet- må utpakkes som skjer automatisk) av/om en som opplevde krigshelvete på Østfronten under ww2.

bl a  mye fra Hedemark i krigen i denne

klipp fra bombingen av Rena -  https://www.youtube.com/watch?v=qG3eJ5y9v4w inkl. litt om:

krigen1940 Strandlykkja og nordover : https://www.youtube.com/watch?v=gtInsPCNa2g&t=4s se under;

 

 


bilder fra noe 'nyere tid':
 

17.mai på Rena - utenfor gamle Trudvang ca 1975?

 

fra bygging av ny oppkjøring fra Åsbygdveien og vi ser i også det gamle samfunnshuset i bakgrunnen

 

fra toppen av "Heien-bakken" ca 1980

 

 

kombinert moro og nytte-traktor bygget av en VW 1300 ramme og motor og alt på denne saken er brukt fra bobla, bortsett fra plogen  og lykter, og plogen er forøvrig er løftbar ca 20cm, via stag. Dessverre har nå bilcross-miljøet tatt knekken på "alle gamle bobler" - så idag er de vanskelig å få tak i....

Fikk bl a ideen fra denne, som er brukt til litt mer nyttig enn bare "ræsing".:

 

     

alle bilder er tatt av Rune Ø.men ikke da den med belter. | flere gamle bilder fra Rena og omegn - flere her

     "Rena fra lufta"