REFERAT FRA BOKEN "KRYSTAL-HEALING"

AV PHYLLIS GALDE

bilder; 5 øvre fra gilbert williams - genial kunstner


ATLANTIS

ATLANTIS ble store krystaller brukt for å forsyne byer med kraft. En stor krystall er fortsatt virksom ved den såkalte Bermudatriangel. Krystaller ble også brukt for å flytte de store sandsteiner i byggingen av PYRAMIDENE. Krystall-lys ble brukt for å opplyse kammere og rom. Og videre til å kontrollere været . Ved forfallet på ATLANTIS var presteskapet involvert i å kontrollere andre. Her ble krystaller brukt til negative formål. Det ble manipulert med arvemassene, DNA etc. Forf. her, Phillis Galde, var med til krystalleksperimenter på den tiden.(i en tidl. ink.) 

På ATLANTIS FORSTO MAN JORDENS ENERGI-NETTSYSTEM. Og krystaller ble brukt for å trekke ned energi fra dette Jordens nervesystem. De brukte også ultralyd. Krystallene kunne dekode informasjon , til en høyere vibrasjon og stråle denne inn i en persons bevissthet. Fra fjerne tider har krystaller således vært brukt t il mange formål, også healing . Kvartskrystaller representerer. summen av evolusjonen på det materielle plan. Dens 6 sider symb. de 6 chakraer. Ofte er krystallene melkeaktige,"grumsete" i bunnen, og dette symb. vekstm¢nsteret hos alt liv, som vokser fra den uklare bevissthet til klar, ren kosmisk bevisthet.-Symb. i krystallens motsatte ende.

BRUK AV KRYSTALLER.

Energifeltet hos kvartskrystaller kalles piezo-elektrisitet,-dvs. de kan lagre, -huske, -en elektrisk ladning. Krystaller kan også godt lages ad kunstig vei i laboratorier. De utnyttes til komponenter i dagens elektronikkindustri. Krystaller lagrer og leder energi. De kan også omdanne energi fra en form(dimensjon) til en annen. KVARTSKRYSTALLER ABSORBERER BÅDE MAGNETISME FRA JORDENS KJERNE OG STRÅLING FRA SOLEN, og tilbakesender denne energi. Krystaller gir gjenlyd i den menneskelige aura.(som er utstrålingen fra de åndelige legemer ,-særlig det eteriske legeme .-R.Ø.anm). Resonansen oppstår raskt når en krystall holdes i hånden. Energien fra krystaller gjennomtrenger all materie, inkl. legemets celler. Krystallenes evne til å avstemmes til den menneskelige aura, gjør den til et velegnet healing-verktøy. Også fargevisualiseringer overføres via krystallen. Når du begynner å arbeide med krystaller vil du oppleve at de inneholder potensiale for store krefter. Den hjelper deg til kontakt med ditt HØYERE SELV.

KRYSTALL-ENERGI.

Krystallkraft forsterker universelle krefter som kan brukes til å forvandle, akkumulere og sende psykiske og materielle energier. Les mer om krystallkraft i boken CRYSTAL POWER av Michael G. Smith. Den inneholder anvisning på hvordan man kan bygge krystallapparater til healing, energi-avsendelse og kommunikasjon med andre verdener,-til reiser gjennom tid og rom (astral-planet) og mer.

ATLANTISK KRAFT -STAV.

Benyttes til healing hvor energi fra staven kan brukes til å fjerne blokkeringer i det bio-magnetiske felt.(astral-l.)Selv dyr kan heales med denne. Den er enkel i konstruksjon og bruk,-ja energien her er gratis! Den består av et kobberrør, med et kobberlokk i ene enden. og en kvartskrystall i andre enden,-ca.18-25 mm i diam. Staven er fra 40-80 mm lang. Den må isoleres på yttersiden med f.eks. lær eller plast. Den kan også lages med krystaller i begge endene. Kobber-røret virker som en energi -akkumulator. Krystallen oppsamler en energistråle. Den aktiviseres med tankekraft. Send en blå-hvit stråle inn i krystallen, og rett den mot det blokkerte organ/sted. Denne påvirker energi og stoff på et sub-atomart plan, og påstås her å kunne omdanne gifter og kjemikalier. De naturlige omdannelsesprosesser eller nedbrytningspr. speedes opp av denne krystallkraft.

 

 

KRYSTALL-KRAFT-STAVEN.

Denne er en lineær partikkel-akselrator! Den er en 30 cm lang strålegenerator. Når bevisstheten øker vil apparatene kunne lages enklere, og dette er gjeldene for krystallapparatene, som arbeider etter kosmisk lov om harmoni.

 

ATLANTISK KRYSTALL-HODEBÅND.

Det består av et kobberbånd med en sølvskive og en klar/ren krystall på toppen av sølvskiven. Les mer om denne i boken CRYSTAL POWER (som selges fra forlaget Llewllyn pulications, p.o.box 6438-360, 3st.paul,MN 55164-0383 USA). Kvartskrystallen og dens forbindelse til kobberbåndet og sølvskiven, virker som en kondensator som kan lagre energi, og en -omdanner (forvandler), som kan forandre energiens form eller frekvens. Tanker og -bilder forandres til stråler som kan avsendes meget fjernt. Etter samme prinsipp som radio og fjernsyn, men altså mye enklere. Innretningen forøker de mentale bilder,-ja øker alle tanker og følelser inne i deg.

 

KRYSTALINSK ROM-TID KOMMUNIKASJONS GENERATOR.

Beregnet for grupper. Midt i sirkelen, på et teppe,-ligger en skinnende kopper -skive, omtrent 30 cm. i diam. I skivens senter står en stor kvarts -krystall,-nesten 18 cm høy og 10 cm i diam.-montert i en rund koppersylinder som en kopp. Menneskene sitter stille forbundet til hverandre , ved å holde hendene sammen i ring og visualisere en blå-hvit lysvarde som utstrømmer fra toppen av krystallen og stråler ut i rommet. Hensikten er å kommunisere med stjernemennesker. Det påstås også her at den kan programmeres til å danne et blåhvitt beskyttende felt rundt ditt hjem. En dobbelt-klar krystall (i begge ender),kan brukes som energiskjold mot mikro-og radiobølger, stråling fra rummet, mm. Den er en oppsamler og avsender av energi. Den vil lagre og forandre en type av energi til en annen. -Ved å holde en slik dobbelkrystall tett ved kroppen over en tidsperiode, vil den inntune seg på deg/din bevissthet og ditt biomagnetiske felt. * Vi lever i en verden i kaos, og når dette øker enda mer, vil sub-atomare maskiner fungere uavhengig av dette kaos. Bruk av krystaller vil bli mer vanlig og nødvendig. Det er en gratis hjelp fra våre venner i mineralriket som her tilbys.!!

 

KRYSTALLER TIL ÅNDELIG UTVIKLING.

Kvartskrystaller er et verktøy til å kanalisere ditt høyere jeg inn i din dagsbevisthet. Vår fysiske kropp består for en stor del av silisium som er oppbrukt. Husk at kvartskrystaller er oppbygget av siliciumdioxyd. Silisium fordeler energikreftene i kroppen, slik at kundalini-energien kan heve seg rolig og sikkert, og åpne det tredje øye. Den nye tids mennesker vil trenge mer silisium i kroppen ,og særlig sandkrystaller i pineal-kjertelen, for bedre å forstå kommunikasjon med LYSKREFTENE. Meditasjon og bønn skaper sterke stråler av hvitt lys, og dette er som føde for sjelen. Dette hvite lys stimulerer pineal-kjertelen og silicium-krystallene i den. HOLD EN KRYSTALL I VENSTRE HÅND,- og dette vil stimulere frekvensen og energiene i pineal-kjertelen,(3.øye). En liten krystall som er tapet over det 3. øye under meditasjon, er en sterk opplader. Silisiumet i kroppen utgjør krystaller, og silisium i kroppsvevet binder cellene sammen.- Utgjør også en viktig del av hjernen, pineal-kjertelen og omr. ved det 3.¢ye ,som er "fylt med støvkrystaller."

En vanlig person er som en vandrende antenne, som er ute av inntuning/ujustert. Du kan fininnstille din antenne,-kropp og blodstrøm ,-slik du stemmer et musikk-instrument,-ved å bruke energien fra krystaller. Når du fokuserer på en kvartskrystall i meditasjon eller gjør en krystall-kule-skue, stimulerer det pineal-krystallene. Dette utvikler igjen clairvoyance og klarhørsel etc. Klarhørsel kan stimuleres ved å holde en krystall i hånden, og mens du chanter,-fokuserer du på krystallen .BE ALLTID OM BESKYTTELSE FRA LYSKREFTENE FØRST.

I de store innvielses-templer , var et hemmelig passord innkodet i kvartskrystaller. Personen som skulle innvies måtte være istand til å oppfatte passordet clairvoyant, fra en skytsengel/ånd, før de kunne entre tempelet. Den rette vibrasjon eller lyd ville automatisk åpne tempelporten. KRYSTALLER OG PYRAMIDER Bittesmå krystaller utformet som pyramider flyter rundt i blodstrømmen og bærer den individuelle sjels DNA-kode. Over hele universet er pyramiden kjent som en grunnleggende geometrisk form for stoff og bevissthet. Hydrogen inneholder pyramide-enheter, og all materie er bygd opp av hydrogen Den store pyramide i Egypt symboliserer innfallsporten til Jorden, gjennom hvilke vi vil oppnå høyere stadier i evolusjonen. Pyramiden er bygd på et gitter-knute-punkt, og pyramider og krystaller kan fokusere energier på disse linjer. Det er også energipyramider på andre av planetene i solsystemet.( det er fotogr. flere på Mars av Marssondene.)

 

KRYSTALL-LÆRING.

Krystaller kan overføre informasjon holografisk,-helhetlig. Dette i motsetning til en computer som kun lagrer og gjengir informasjon bit for bit. På Atlantis ble krystaller brukt til å lagre informasjon . (opplysningene her er helt i tråd med boken EN NY TIDSALDERS FØDSEL (kr. 175 -fra Polaris, tlf. 62 58 08 86) som har mer utfyllende opplysninger om dette.) Gamle vitenskapsmenn og synske kunne mentalt lagre sine bilder inn i krystaller. Senere kunne de hentes frem . Krystallcomputere kan inneholde enorme mengder med bilder, som senere må tolkes fra hjernens venstre del verbalt.

 

FREMTIDIG BRUK AV KRYSTALLER.

Det blir sagt at det finnes 12 krystallinske kommunikasjonsfelt på Jorden. Disse vil bli oppdaget i underjordiske tunneler hvor krystallenergi tidligere ble tilpasset vitenskapelig teknologi. Dette krystallnett er et system av kanaler som sammenkoples med krystallinske strukturer for bildeoverføring og informasjon. Det finnes kart over dette nett som enda ikke kan forstås, men som VIL bil brukt(senere-) som koordinasjonspunkter til flere komm.felt med det levende LYS i Universet. Disse 12 nett virker som fokus-punkter for overføring av partikler som går raskere enn lyset. Krystall-komm. er istand til å gå raskere eller utenfor det elektromagnetiske spektrum, ved aktivering av de rette 12 krystallinske kammere som er innebygget i Jordens struktur. Fremtidige astronomer vil kunne bruke krystaller til å avbøye lysbølgene til bruk for universell kommunikasjon.

Pyramidens symbolikk: -Pyramiden sett fra siden er en trekant,-symboliserende dem guddommelige tre-enighet(Jeget-skape-evnen og det skapte). Og sett ovenfra har den 4 sider, som symboliserer de 4 elementer jord- ild-luft og vann.

 

KRYSTALLER I HEALING.

Likeledes som laseren, utstråler krystaller energi i en logisk , høy konsentrert form, og energien kan styres med brukerens vilje-konsentresjon. Når healere innstiller deres bevissthet i kjærlighet med en krystall , blir de ett med den HELHETLIGE bevissthet, som har avtegnet sin bevissthet i krystallens presise geometriske struktur.

 • HEALINGMETODE 1

  Prøv å inntune deg med krystallens energifelt, ved å tenke harmoni og kjærlighet inn mot krystallen, og slik blir i resonans med den .Når du føler at krystallen er ladet, forsøk å føle, -scanne inn ubalanser i kroppen der healende energier bør rettes. Et godt fokuspunkt er hjerte -chakraet. Krystallen vil fokusere kjærl.kreftene fra healerens hj.ch. Når k. brukes med kjærlighet, vil den samle energiene i bevistheten, -altså kjærlighets-energiene, og innpasse disse til pasientens livsenergier. Forsøk å skru av det rasjonelle sinn , og slik fokusere den høyre hjernehalvdel."lytt på din intuisjon." Prøv å oppnå meditativ bev. før inntuningen starter. Krystallens størrelse betyr ikke noe.

 • HEALINGMETODE 2

  Dette går ut på å plassere k.i pasientens 7 ch.punkter. videre/alt. å plassere en krystall der det er smerter. Eller å rotere rundt smertestedet i en sirkelbevegelse med klokka. Rist k. iblant for å frigjøre uønskede vibr.

 • SOM BIOFEEDBACK VERKTØY

  Krystaller .kan brukes både til kreativ visualisering , positiv sinnspregning og også kroppspåvirkning. Hvis du føler deg kald, hold en k. i din v.hånd og trekk inn varme. Pust dypt og trekk inn varmen som Rød farge gjennom kroppens venstre side, og la den gå i en kretsløp-bane gjennom kroppen til den frigjøres i den høyre side og ledes ned i Jorden. Fortsett med dette til du føler deg varm. Generelt vil k. i v.hånd brukes til å motta energi, mens h. brukes til avsendelse. K. kan trekke ut smerte nesten magisk. En metode er å holde en krystall i den venstre hånd mens du føler energi-polariteten som bygges opp i den. Så kan høyre hånd plasseres over smertestedet og holdes der. Smerten vil da vanligvis forsvinne innen en halv time. Man kan også holde k. mellom to fingre, og visualisere at den trekker smerten ut.

 • VALG AV KRYSTALL

  Ikke to krystaller er like, de er som snø-krystaller,-dvs,individuelle. Føl deg frem ved å holde den mot håndflaten. Den skal kjennes levende i hånden, -god å holde i. En krystall liten som en fingernegl kan være meget effektiv. Metode til krystallrensing: -hold den i rennende kaldt vann, eller visualiser at den skylles av Niagara-fallene, eller av rent lys. Sollys renser dem også. Når du dypper din krystall i vann, så velsign vannet!! Husk at dine tanker påvirker stoffet på mikro- eller atomart nivå,-hele Universet er manifestert tanke!!

   

 • KRYSTALLER BRUKT I MEDITASJON

  De kan være til god hjelp i meditasjon, da de hjelper å inntune på det høyere selv. Ta en renset krystall og la den ved å sentrere deg selv, og hold krystallen til det tredje øye. Programmer den med hensikt, det du ønsker å motta. Du kan lade din krystall ved å fokusere dine ønsker inn i den lysende perfekthet av krystallen. Når energi passerer gjennom en kvartskrystall blir den harmonisert, og det oppstår en naturlig balanse. Selv om krystallens bruker ikke er i balanse ,vil krystallen forsøke å gjenbalansere alle energier som en person sender gjennom en krystall. Det er en naturlig tendens i mineralriket til å skape en perfekt balanse og harmoni.

   | Dette er logisk i kraft av at mineralene er overskuddsenergi fra det høyeste åndelige rike, -det som Martinus kaller salighetsriket,-fordi vesenene her opplever saligheten i kulminasjon ved å oppleve alle opplevelser som "gullkopier" av de engang så lidelsesfulle erfaringer i dyreriket og de øvrige opplevelser i kretsløpet.(r.ø.-anm.) | 

  Krystallen kan brukes til fokuserings-verktøy, for å nå en stille, meditativ tilstand. Denne forandrede tilstand av bevisthet, tillater deg å dvele dypt i lagret materiale av din underbevisthet, -for slik å finne svar på spørsmål eller å oppnå informasjon. Slik kan du også opptrene følsomheten til å fornemme eteriske vibrasjoner, slik at du kan se fremtiden eller fortiden. (stoffet ref. her er ukritisk oversatt av r.ø. - endel løsninger virker noe lettvinte eller billige, men man må selv ta stilling!)

  hovedsiden


 •  

  Lighting does play a major part in Scrying/krystal-looking. The room must be dimmed so
  that you don't get any light reflections within the crystal, which can
  be very distracting. The crystal must be near on invisible so that you
  don't focus on it, rather into it; hence is must be flawless.