PL I VEGA SYSTEM Kosmos - Vårt
Galakse - Vår
System - Vega


Beskrivelse: Planeten er omtrent på størrelse med Jorden.Den har en aksehelling på 2,5 grader.Det er ingen årstider.Gjennomsnittstemperaturen er +22 grader Celsius stort sett hele året.Det forekommer regnevær men ikke så ofte.Planeten er befolket med Vega beboere.Disse er en lyshudet menneskerase som har en gjennomsnittshøyde på 2,20 meter.I sjeldne tilfeller kan de bli 2,5 meter.De kommuniserer med tankeoverføringer,men kan snakke når dette er nødvendig.Rasen ser ut som oss bortsett fra at øreflippene er mindre og sitter høyere opp på hodet.Sett med Jordiske øyne er de pene. Denne rasen var det som i sin tid kolonialiserte Pleiadene.(Navn 5) har vært en av denne rasen en gang,men hun bodde ikke på denne planeten. Rasen er høyt åndelig utviklet.De fungerer i galaksen som kosmiske lærere. Planeten har romfart som kan gå mellom kosmosene i superuniverset. Det er en stor og variert fauna på planeten med flere vakre blomsterslag. Dyrelivet er også mangfoldig.Dette består for det meste av pattedyr. Det finnes ikke dinosuruser på planeten.Byene er bygget i harmoni med naturen.Husene er kuppelformede krystall bygninger.Bebyggelsen er spredt nesten over hele planeten,så det er ikke så mange byer.Planeten har en romhavn.På den sydlige øya til vestre for midten av kartet,bor det ikke mennesker da denne fungerer som nationalpark med uberørt natur.Saltinnholdet i havet er noe mindre enn det er på Jorden.Det finnes et rikt marint liv i dette med mange fiskeslag.Det finnes en type delfiner på planeten. Luften inneholder 85% Oksygen og er helt uten forurensinger. 90% av planetens befolkning er kvinner.