BILDER MOTTATT MED HYPERSPACE WAVEPATTERN RECEIVER.

PICTURES RECEIVED WITH HYPERSPACE WAVEPATTERN RECEIVER.


Disse bildene er overført fra romfolkets sivilisasjon ved hjelp av en hyper-roms mottaker (Mottar signaler fra et annet spektrum med mange ganger lysets hastighet).Bildene er sendt fra utenomjordiske fartøy fra den galaktiske sivilisasjon,og viser landskapsbilder,byer osv på fremmede planeter i andre solsystem i vår og andre galakser.Bildene er sendt til mottakerutstyret via et intergalaktisk nettverk som har så stor overføringshastighet at det er snakk om pikosekunder for informasjonen å forplante seg 10000 lysår.Noen av bildene viser fremmede stjernekonstellasjoner sett fra andre planeter og fra romskip ute i verdensrommet.Begrensingen i oppløsningen grunner i at det er en prototype som er benyttet med begrenset grafisk oppløsning. Bildene er dessuten tatt med et videokamera som er rettet mot en spesiell type monitor. Grunnen til dette er at vertikal og horisontal abøyningsfrekvens på denne monitoren er en annen enn vår TV standard. Så for å få bildene inn i vanlig videostandard var dette nødvendig. Horisontal og vertikal frekvens for vår videostandard blir sendt ut i hyperrommet slik at de i andre enden vet hvilket format de skal sende tilbake videosignalene i. Videosignalene som kommer tilbake kan avvike noe i forhold til dette, derfor må det etterjustering til. Dermed har bildene en dato på seg. Denne datoen viser tidsrummet for når bildene ble dekodet. TV skjermen som viser denne videoen er så avfotografert med et vanlig fotoapparat og disse bildene er så scannet med en vanlig scanner. Denne prosessen er med på å redusere bildekvaliteten ytterligere.
These pictures are transferred from the spacepeople civilisations by a hyperspace wavepattern receiver (Receives signals from a different spectrum that travels mutiple times faster than the speed of light).The pictures are sent from alien spacecrafts who belongs to the galactic civilisation.The pictures shows landshapes,cities and so on from inhabited planets in other solarsystems in our and other galaxies.The pictures are sent to the receiving equipment by a intergalactic network.This network operates on a spectrum that allows a signal to travel 10000 light years in 1 nano second.Some of the pictures shows alien constellations of stars viewed from alien planets and from different positions in space.The limitation in the graphic resolution of the pictures have its reason in that the receiver is a prototype. The pictures are filmed with a videocamera targeted against the monitor attached to the receiver. This because the deflection frequencies of the monitor connected to the receiver are not 100% compatible with normal videostandard. The horisontal and vertical frequencies belonging to our videostandard is transmittet through the hyperspace to those at the other end to tell them about the format we like to receive the signals. The videosignals who comes back are not always totaly within this format so a adjustment of the deflection frequencies of the monitor is nessesary. This is the reason why the pictures have a timestamp on them. Then it's used a normal photo camera to photograph the TV screen showing the video with the pictures. This photographs are then scanned into the computer by a normal scanner. This process cause a resolution reduction.

Landskap med vann. (Landscape with water.)

Skyer over et landskap (Clouds over landscape.)

Rombilde fra et annet sted i universet. (Spacepicture from a different place in the universe.)

Planet overflate. (Surface of a planet.)

En by. (A city.)

Bilde sendt fra utenomjordisk romskip. (Picture transferred from a alien spacecraft.)

Landskap. (Landscape.)

Oppdyrket landskap. (Agricultural landscape.)

Elveleie. (Riverside.)

Bilde tatt fra utenomjordisk romskip. (Picture taken from alien spacecraft.)

Landskaps struktur. (Landscape structure.)

Landskaps struktur. (Landscape structure.)

Landskaps struktur. (Landscape structure.)

Fremmed stjernekonstellasjon. (Alien starconstellation.)

Landskaps strukturer med is. (Landscape structures with ice.)

Fremmed stjernekonstellasjon over fremmed planet. (Alien starconstellation seen over alien planet.)

Romskip over by på fremmed planet. (Spacecraft over city on alien planet.)

Over by ved havet på en annen planet. (Over city by the ocean on alien planet.)

Tettsted på en annen planet. (Inhabited place on alien planet.)

By på en annen planet sett fra havet. (City on alien planet seen from the ocean.)

Litt bebyggelse på fremmed planet. (Some buildings on alien planet.)

Fremmed planet sett fra verdensrommet. (Alien planet seen from space.)

Bilde fra fremmed planet. (Picture from alien planet.)

By på andre siden av vann. (City on the other side of the water on alien planet.)

Rombilde. (Spacepicture.)