http://www.semjase.info

                 

    Meiers kontaktnotater fra møter med Semjase.


                                             Important Info

                                                  This site in English


                                          Info om Semjase.


Kontaktnotatene Meier gjorde når han hadde møter med Semjase.

Meier forteller om seg selv og sine tidlige kontaker.

Meier forteller om seg selv og sine tidlige kontaker Del2.

Meier forteller om hva som skjedde forrut for den første kontakten med Semjase.

Kontaktnotater fra møte nr 1 Tirsdag 28 Januar ca KL 14:40 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 2 Mandag 3 Februar KL 22:10 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 3 Lørdag 8 Februar KL 03:03 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 4 Lørdag 15 Februar KL 01:48 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 5 Søndag 16 Februar KL 23:41 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 6 Søndag 23 Februar KL 22:30 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 7 Tirsdag 25 Februar KL 18:02 i 1975.

Oppdragsdel 2 og 3 fra møte nr 7 Tirsdag 25 Februar KL 18:02 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 8 Tirsdag 18 Mars KL 15:04 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 9 Fredag 21 Mars KL 16:18 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 10 Onsdag 26 Mars KL 15:20 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 11 Tirsdag 15 April KL 15:46 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 12 Søndag 20 April KL 03:11 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 13 Fredag 25 April KL 17:20 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 14 Tirsdag 29 April KL 14:00 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 15 Torsdag 1 Mai KL 15:57 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 16 Lørdag 3 Mai KL 08:17 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 17 Fredag 9 Mai KL 03:48 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 18 Torsdag 15 Mai KL 21:34 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 19 Fredag 16 Mai KL 14:09 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 20 Tirsdag 20 Mai KL 10:14 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 21 Tirsdag 27 Mai KL 12:06 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 22 Onsdag 28 Mai KL 18:17 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 23 Tirsdag 3 juni KL 10:14 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 24 Lørdag 7 Juni KL 09:08 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 25 Mandag 16 Juni KL 01:46 i 1975.

Kontaktnotater fra møte nr 26 Onsdag 18 Juni KL 04:11 i 1975.


                            

                              Del 1                                                                                       Del 2


                     

                      Del 3                                                                                    Del 4


 

 

Litt fra kontaktpersonen ASKET om pyramidene (Asket var Meiers kontaktperson før Semjase).

Semjase forteller noe om de mørke kreftenes bruk av Hitler.

Semjase forteller noe om JORDENS ALDER OG RESSURSENES FORBRUK.


Meiers versjon av Talmud Immanuel.

Jordens Fjernhistorie i nytt lys, skrevet av Rune Øverby. Boka baserer seg vesentlig på informasjon Meier fikk fra Semjase.

Meiers opplevelser mens han var i hyperrommet.                 

Et brev Semjase selv skrev til Meiers gruppe.

Det Erranske alfabet nedskrevet av Semjase selv.

Det meste fra boken UFO-CONTACT FROM THE PLEIADES av Wendelle Stevens (in English).

Link til BILLY MEIER basen i USA (in English).

Link til DR. Fred Bells hjemmeside (Semjase hadde og har fremdeles kontakt med DR. Fred Bell i USA hvor hun blant annet har bidratt med vitenskapelig informasjon som han benytter i sine produkter) (in English).


                            Kommentarer til dette materialet.


                                              New site in English                            

Samtale  i Sverige 18/1-2002 angående SBs opplevelser med romfolk. Her forteller han blant annet om sitt møte med Semjase og sin reise til Semjases hjemplanet Erra.  MP3


           Dette prosjektet er under utvikling og ny info blir lagt inn etterhvert..

 

Updated 13 January 2024