Hjem   ufokontakter english cases  Martinus   mysterier LobsangRampa  coverups  kosmiske ideer  kanaliserte  lydforedrag

Åndelig - kosmisk stoff - nær-døden opplevelser- andre dimensjoner av Jorden -                  

og andre mysterier-  inkl.astralreiser

and life on the other side

 

Dyp transe mediet Beatrice Brunner om hva som skjer i overgangen til den andre siden av DØDEN! + oversatte kortere lydfiler med stoffet overført medialt fra andre siden via Beatrice Brunner(1910–1983); txt og lydfiler

english g-translated on the swiss medium Beatrice Brunner (1910-1983) medial descriptions on the afterlife and last "lives" for  some..in txt and audio-link
and audio files from this about the overview from the other side back on the last life and the effects/"judgment" given by the spirit guides

Google oversatte uddrag m.lyd, af BESØG I EVIGHEDEN om bevisste astralreiser  for utforskningen av de høyere plan/verdener


her en annen bok fra mer enn 120år siden: DEN NYE TIDSALDERS EVANGELIUM via "Levi"-diktert/lest fra Akasha-arkivet - link

Uddrag fra den danske utg.av Rauni-Leena Luukanen’s: DER ER INGEN DØD (’det finnes ingen død’)-  OKKULT LEKSIKON av poul-Kastrup- der finnes  forkl.alle disse vanskelig ordene som dekker de åndelig-indiske begreper f.eks. hva er astralplanet, hva er devachan, etc.

samme Luukanen bok i lydopplesning mp3 filer

spes.program av ÅNDENES MAKT på Fåvang i 2013- inkl.video og lydfil

bok av det svenske mediet ASTRID GILMARK; "JAG VET" (+ Lydbok)   |   intervju m.mediet Lena Ranehag

"9 tidligere liv" - bok av Steen Landsy om sammenhengen mellom livene | ’avtale med en avdød’ av T-C.NYGREN(07)

'mitt magiske liv' av Berit Hestnes  | Paul Bruntons åndelig bøker (alt pdf) | fra boken ’FRA EN UKJENT VERDEN’ av Thomas L.Aall - utdrag i pdf- super-synsk ukjent nordmann født for ca 100år siden

En vandrer i de åndelige land av ”Franchezzo” - Mottatt gjennom A. Farnese i 1896 - en meget lærerik beretning om livet på andre siden og hvordan hjelperne der virker | hele weboken samlet link | p-point intro

ADELMA VON VAY: RESEMINNEN FRÅN ANDEVERLDEN

mer av Oscar Busch- DE STORA UNDREN - (BREV TILL MIN DOTTERDOTTERAV OSCAR BUSCH (från 1913) pdf-format (alt link)   

link til annen bok (om karmaloven i praksis) av samme forfatter på utdrag her (utdrag fra SÅDD OCH SKÖRD ) som word-doc.på http://galactic.no/rune/spesBoker/oscarbusch_saddOchSkord1.rtf       | txt |           del 2/fra samme:_saddOchSkord  og lydbok svensk)

Oscar Busch, bok fra 1888; "Genom Dolda Verldar"- om livet på andre siden og eksempler på overganger dit (pdf)   og Norsk oversettelse av den: her

LANDET HINSIDES SKILDRINGAR FRÅN ASTRALVÄRLDEN AF "ÆNOR" - MED FÖRORD AF OSCAR BUSCH
STOCKHOLM 1910, LITTERATURFÖRLAGET. O.L. SVANBÄCKS BOKTRYCKERI
|  doc-format  | samme i pdf

film om den svenske praktiske 'mystiker - Emanuel Svedenborg

samleside på forskningsmateriale for å studere informasjon om de finmaterielle verdener / "åndelige plan" / og livet "på andre siden"-samt nær-døden-opplevelser | mange lydbøker laget av 'gamle bøker' om temaet- som kan finnes på linken her i pdf eller wordformat

Fanstastisk intr. bok fra 40tallet om livet på nattlig plan som vi ikke husker- foreløpig på eng. -oversatt første kap.til norsk her |    pdf-utgave | wordutgave  Peter Richelieu: En Sjels Reise

Visdom fra White Eagle + fra hans DET STILLE SIND || JEG’ets udfoldelse | Healing av verden av White Eaglea

MORNING LIGHT -on the spiritual path of WHITE EAGLE - pdf

Regreasjonshypnosebok fra Doloros Cannon; de fulgte jesus                       they walked with jesus 

     opplesning fra bok av Lena Ranehag_Svensk medial opplest via Google Stemme  intervju med Lena Ranehag

utdrag fra Marcello Haugen- boken  - om Norges mest kjente synske person gjennom tidene | mer

om Snåsamannen - i lyd/mp3  |  youtubeklipp om samme her

om LEBESBY-MANNEN

Om nær-døden-opplevelsen, spøkelser etc (fra teosofi)  |  om nattlige astalhjelperes arbeide fra boken USYNLIGE HJÆLPERE - klassisk/100 år gml teosofibok av C.W.Leadbeater

Utdrag fra "Andesbjergenes Hemmelighed" av BrotherPhilip   - boken røpte allerede på 50tallet hvordan den mørke tankepolen tok makten i USA (i del4)

Robert Monroe sin beskrivelse av de åndelige plan/verdener - ut fra bevisste astral-reise forskningsferder  | mer om dette tema på denne video-link

   Ambres-fenomenet i lyd / mp3 (svensk)

reinkarnasjon; skeptisk journalist som ikke "trodde på noe"....

  + samt om boken "Destiny of Souls"-engelsk ut

en utrolig nær-døds-opplevelse        og en annen intr.NDO         mer NDO

Kari Rose Norheim sin nær-død-opplevelse - En meget detaljert historie

En tankevekkende nær-døden-opplevelse i boken

 "TILBAKE FRA I MORGEN" (return from tomorrow- 1978) av George G.Ritchie. 

 

 

SYKDOM OG TANKEKRAFT                    MER OM TANKENS KRAFT

Fra Oscar Busch’s bok:"HUR MÄNNISKOØDAN  TVINNAS" - (HVORDAN MENNESKE-SKJEBNENE BINDES SAMMEN)

       

"Jeg døde i slaget ved Somme"  (en utrolig beskrivelse av dødens overgang  og livet  videre - for en ung soldat som døde under første verdenskrig. Overført via Stephen Turoff | introvideo

last ned 3 sammendrag av visdom fra Gabrielle von Wurzburg i rtf/wordformat: | del1 |

del 2 | del 3 |

Runes studienotater fra "LIVETS BOG" 1/-2 (Martinus Kosmologi)

 

om BEVISST kontakt til OVERSELVET ("bønn"):

Lobsang Rampa om BØNNENS NATUR, FUNKSJON OG VIRKEMÅTE 

Martinus om BØNNENS NATUR, FUNKSJON OG VIRKEMÅTE

Gabriele von Wurzburg: BØNENS kraft

Bildet viser et menneske på det jordfysiske plan og dets forbindelse til et av sine høyere åndelige legemer som befinner seg i et av klodens finstoffelige/åndelige plan som ligger som "plan/verdener" utenfor den fysiske klode og der stoffet har en høyere vibr.frekvens og noe andre naturlover virker. En interdimensjonell "UFO" er også inntegnet til høyre på linjen mellom dimensjonsplanene - med "teknisk"evne til å ferdes mellom flere av Jordens mange plan eller materie-frekvens-verdener. Spesielle vesener  - de såkalte "engler" - har denne samme evne - da de kan ferdes på mange plan i sitt naturlige virke. Men uten at de trenger vinger for aerodynamisk løft - de er kun auraens felter som clairvoyante kan se. Merk: de åndelige eller finstoffelige plan er like virkelige/"fysiske" når man ER på disse plan.

 

STJERNEVISDOM - KOSMISK VISDOM

fra boken til Virginia Essene med tittelen: NYE BELÆRINGER TIL EN VÅKNENDE MENNESKEHED

"Samtaler med en ufo-kaptein"- mye om åndelige prinsipper

TALMUD IMMANUEL - et nytt bilde på deler av Jesu'(Immanuels) liv

hele denne Talmud Jmmanuel i word for utskrift i to spalter - her nedlastbar i winzip- 153kb

GAMLE SIVILISASJONER I GOBI-OMRÅDET

ØSTENS VISES MIRAKLER

YETI eller DEN AVSKYLIGE SNØMANN

 boken LIVETS  SKJEBNESPIL av MARTINUS

 

fra boken REISEN TILVIRKELIGHETEN

fra boken VISDOMSPERSPEKTIVET - av Anne/Rolf Solheim - samme forf. som boken over

fra Gudrun Thomassens bok PÅ LIVETS REISE   

LIVET FØR LIVET OG ETTER DØDEN - om dødsprosessen og overgangsproblemer etter døden

wisdom fra "white eagle"

fra LIVSLOVENE - stoff via GABRIELE von WURZBURG - kosmiske leveregler etc

fra boken LIV EFTER DØDEN? av n.o.jacobso      

"Gennem dødens port"- Martinus-artikkel

Fra boken "Innvielse" av Elisabeth HAICH

Samtale om boken INNVIELSE i lydformat

Det negative astralplan og mørk påvirkning

kosmiske grunnprinsipper i bildeform

"den endelige løsning"- pengsystemets avskaffelse/"ondets rot's fjernelse"    - 

"kjempebølgen" - hva er drømmer?

"Utdriving av snylteånd"

whiteagle1.html

fra boken SURFING I HIMALAYA - om karma, livskraft, energi-steder, mm | av  Frederick Lenz | engelsk utgtxt | lyd- audio i mp3  | pdf-engelsk

Fra boken EN YOGIS SELVBIOGRAFI Av Paramahansa Yogananda - fra 1946- bl.a. om livet i de overfysiske verdener | lydopplesning dansk fra utdragene

om Therese Neumann som har levd i årtier uten å spise - utdrag fra boken over

Metafysiske Meditasjoner

Evaluating the passed life from the "other side"

Opplesning fra et egenopplevd KOSMISK GLIMT - Vigdis Garbareks opplevelse - mp3 format 

Om pyramide-innvielser i egypten mange årtusener tilbake

JORDEN I ET NYTT ENERGIFELT I ROMMET- som har en utrensende virkning på den "indre" følelseskroppen

 

 

Tidløse, nedlastbare mp3 -lyd-foredrag om pyramiden, alkymi, teosofi, Rampa, mm på

 ALTERNATIVKANALEN under "forskjellig" og "psi"-linkene - let nederst der for de nyeste

Visdomsboken av RALPH  WALDO THRINE fra mer enn hundre år tilbake:
"I SAMKLANG MED EVIGHEDEN":   pdf eller wordformat- i dansk tekst - lydbok eng. av samme

DONOVANs sang THE LIGHT fra 1977 i mp3
-hør på teksten  - om møtet med OVERSELVET i "livet etter livet" og reinkarnasjonsprosessen
|
teksten |

 

      

UTDRAG FRA BØKENE TIL LOBSANG RAMPA - MER PÅ EGEN "BASE":  

om krystallenes kraft og bruk av krystallkuler til kosmisk klarsyn og visjoner -  av Lobsang Rampa

om WALK-IN  prosessen og dens funksjon og hensikt beskrevet bl.a. av Lobsang Rampa

AURAEN  VISER SYKDOMMER-om det menneskelige energifelt - AURAEN -  av Lobsang Rampa

ASTRALREISER -  beskrevet bl.a. av Lobsang Rampa

mer om ASTRALREISER - fra  Rampa

og enda mer om ut-av-kroppen-opplevelser/astralreiser

JORDENS HISTORIE - nedtegnelser i huler i Tibet -  beskrevet bl.a. av Lobsang Rampa

Lobsang Rampa om JORDENS FJERNE HISTORIE

Lobsang Rampa om SIN SISTE INNVIELSE

Lobsang Rampa om VULKANSK OASE I TIBETS HØYFJELL 

 DEN EVIGE VISDOM - del 1 fra  bok av Rampa | del 2del 3

Lobsang Rampa om DØDEN OG TIBETANSK KOSMOLOGI

Lobsang Rampa om romfolkets funksjon på jorden i boken EREMITTEN

link til min "Rampa-base"


”SKÆBNEHJULET” - 1968- Gerda Rørbæk Nielsen

 

se vakker kosmisk kunst på linken her 

      

 

 

 

 

om de "åndelige legemers fasong og form"

"den indre utrensning"

link til dansk videoprod. på ca 50min om nær-døden opplevelse- norsk tekstet/kommentarer

 

 

 

 

 

visdom fra White Eagle

 

Peter Fich Christiansen: PÅ TERSKELEN TILVANNMANNENES TIDSALDER

"den indre utrensning"

 linker ellers Hjem   ufokontakter english cases  Martinus   mysterier LobsangRampa  coverups  kosmiske ideer  kanaliserte  lydforedrag

oppdatert  2015